Menu Sluiten

Over ons

Geschiedenis SSW

Stichting Sporthal WRZV is op 10 april 1990 in het leven geroepen om de belangen te behartigen van die mensen in de Zwolse samenleving die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dat steuntje in de rug wordt geboden door (sport)activiteiten mogelijk te maken voor mensen die hier normaal gesproken, om financiële of andere redenen, niet aan kunnen deelnemen.

SSW gelooft in tweede kansen. Hierom kunnen ook mensen die in het verleden fouten hebben gemaakt terecht bij de WRZV-hallen. Vaak verzetten zij vrijwilligerswerk en helpen zij met het bedienen van de doelgroep. Het gaat hierbij om verschillende mensen die in hun kwestbare positie verkeren.

WRZV-hallen

Om haar doelgroepen te kunnen bedienen, maakt SSW gebruik van de bekende Zwolse WRZV-hallen, welke zijn ingericht op het gebruik door mensen met een geestelijke danwel lichamelijke beperking. Door van de WRZV-hallen gebruik te maken, maakt SSW het mogelijk voor al haar doelgroepen om deel te nemen aan diverse evenementen. Vanwege de royale ruimte die de WRZV-hallen bieden, is het namelijk mogelijk om, naast zaalvoetbal, gehandicaptenvoetbal, volleybal en andere sportevenementen, elk jaar een minima-kerstdiner te organiseren voor dak- en thuislozen en mensen op of onder de minimum inkomensgrens. Daarnaast worden er regelmatig andere evenementen voor de doelgroepen georganiseerd, zoals bingo-avonden of braderieën.

Inmiddels bestaat SSW al bijna 25 jaar, maar haar inzet voor de doelgroepen is nog net zo fris als de dag dat de stichting in het leven werd geroepen.

Missie

SSW maakt betaalbare (sport)activiteiten mogelijk voor mensen met een minimuminkomen en mensen met een lichamelijke danwel geestelijke beperking. Daarnaast biedt SSW meerdere activiteiten binnen het bredere kader van maatschappelijk herstel.

Visie

Middels subsidiëring en fondsenwerving maakt SSW het mogelijk voor mensen met een minimuminkomen en/of mensen met een lichamelijke danwel geestelijke beperking om deel te kunnen nemen aan diverse (sport)activiteiten. Ook draagt SSW bij aan het maatschappelijk herstel van andere minderheidsgroepen zoals daklozen en ex-gedetineerden, door kansen en hulp te bieden bij problematiek op één of meerdere levensgebieden en mee te werken aan een voorspoedige reïntegratie.